Hotell

En verksamhet i ständig rörelse som ställer höga krav på tekniken.

Trygghet för personalen

Under nattetid kan personalen ha uppsikt över hela hotellet direkt från receptionen. Portar och dörrar kan fjärrstyras direkt via kamerorna och eventuella säkerhetsrisker kan snabbt uppmärksammas.

Kom till rätta med stölderna

Med rätt placerade kameror kan antalet stölder och obehöriga besökare minskas drastiskt samtidigt som de brott som ändå sker kan klaras upp på ett synnerligen effektivt sätt.

Design efter önskemål

Kamerorna kan anpassas utifrån de estetiska krav ni har. I vissa fall väljs stora synliga kameror i avskräckande sysfte, i andra fall önskas diskreta kameror som smälter in i omgivningen.