Varna, Larma, Stoppa, Utred

Full kontroll över tillverkningen med intelligenta IP kameror.

Inom linje -och processtillverkning är det kostsamt med stopp i produktionen finns funktioner som hjälper er att minimera driftstoppen och öka produktiviteten.

Via intelligenta kamerafunktioner kan era maskinoperatörer, på plats eller från distans, få larm och visuell bekräftelse på eventuella stopp och maskinfel. Operatören kan själv starta/stoppa funktioner och processer genom kameran.

IP-kameornas höga bildtakt och bildkvalitet är till stor hjälp när incidenter ska utredas; vad var det som egentligen hände?