Installation & integration

För att säkerställa drift, funktionalitet och att din investering nyttjas på bästa möjliga sätt väljer vi installationstyp efter den typ av miljö som kamerorna ska sitta i.

På IPAS tycker vi det är viktigt att installationen av kamerasystemet inte bara fungerar bra, utan även ser bra ut. Kablage, kanalistation och utrustning ska ju trots allt finnas i er verksamhet under många år framöver.

Vilen typ av installation som görs skiljer sig beroende på den plats kameran ska sitta i. I särskilt utsatta miljöer används t.ex. vandalskyddad pansarkanalistation.