Projektering

Rätt kamera på rätt plats och med rätt inställningar - först då fungerar systemet fullt ut.

En förutsättning för att ett kamerasystem ska leverera användbarhet och kvalitet är att projekteringen görs på rätt sätt utifrån era krav och förutsättningar. Ska kamerorna identifiera eller ge översyn? Ligger fokus på bevakning eller är det viktigare att i efterhand kunna söka i inspelat material? Vi går igenom er behovsbild för att tillsammans hitta den lösning som passar bäst för just er verksamhet. 

IPAS projektering innefattar bland annat

  • Kameraplaceringar
  • Pixelberäkning
  • 3D-modellering
  • Kapslingskrav
  • Bandbredds- och nätverksberäkningar
  • Uträkning av serverprestanda
  • Licensbehov