Hotell

En verksamhet i ständig rörelse som ställer höga krav på tekniken.

Trygghet för personalen
Under nattetid kan personalen ha uppsikt över hela hotellet direkt från receptionen. Portar och dörrar kan fjärrstyras direkt via kamerorna och eventuella säkerhetsrisker kan snabbt uppmärksammas.

Kom till rätta med stölderna
Med rätt placerade kameror kan antalet stölder och obehöriga besökare minskas drastiskt samtidigt som de brott som ändå sker kan klaras upp på ett synnerligen effektivt sätt.

Design efter önskemål
Kamerorna kan anpassas utifrån de estetiska krav ni har. I vissa fall väljs stora synliga kameror i avskräckande sysfte, i andra fall önskas diskreta kameror som smälter in i omgivningen.

Fastigheter

Hyr ni ut kommersiella lokaler eller privata bostäder? IPAS trygghetskameror är en mycket effektiv och prisvärd lösning som kan hjälpa er motverka kostsamma problem inom fastighetsbeståndet.

Att investera i en kameralösning innebär ofta stora besparingar i både tid och pengar. IPAS kameror har hjälpt fastighetsbolag att lösa problem med bland annat:

 • Anlagda bränder
 • Inbrott
 • Vandalisering och skadegörelse
 • Klotter
 • Misshandel
 • Dumpning av möbler och annat brandfarligt bråte
 • Stölder
 • Obehöriga personer

Vi är alltid extra noggranna när det gäller flerbostadshus, kontor och andra särskilt integritetskänsliga områden. Även om kameraövervakning den senaste tiden har blivit allt mer allmänt accepterat så är det fortfarande ett hett ämne som lätt kan ge negativ publicitet om det inte hanteras på rätt sätt.

IPAS arbete baseras på integritetsskyddsmyndighetens (IMY) riktlinjer. När det handlar om flerbostadshus följer vi den branschöverenskommelse gällande kameraövervakning som tagits fram av Fastighetsägarna, SABO och Hyresgästföreningen. Vi kan t.ex. bistå med material för:

 • Enkätundersökningar – Så att ni får ett konkret beslutsunderlag
 • Informationsutskick – Så att alla involverade blir tydligt informerade
 • Uppföljningar – Så att ni får återkoppling

 Kort sagt kan vi erbjuda er en helhetslösning som håller hela vägen.

Industri

Full kontroll över tillverkningen med intelligenta IP kameror.

Inom linje -och processtillverkning är det kostsamt med stopp i produktionen finns funktioner som hjälper er att minimera driftstoppen och öka produktiviteten.

Via intelligenta kamerafunktioner kan era maskinoperatörer, på plats eller från distans, få larm och visuell bekräftelse på eventuella stopp och maskinfel. Operatören kan själv starta/stoppa funktioner och processer genom kameran.

IP-kameornas höga bildtakt och bildkvalitet är till stor hjälp när incidenter ska utredas; vad var det som egentligen hände?

Logistik

100% täckning med färre kameror
Genom att använda avancerad 3D-projektering, speciallinser och högupplösta HD-kameror täcks terminalen in upp till 100%. Färre kameror innebär inte bara lägre kostnader; arbetet med att spåra paket och reda ut incidenter blir avsevärt mycket effektivare och enklare för personalen.

Beroende på antal lastportar och terminalens utförande kan andelen kameror minskas ner till så lite som 1/4 jämfört med standardsystem!

IPAS koncept för logistikbranschen används idag av flertalet terminaler i Sverige. Våra kunder vittnar om enklare handhavande, bättre kvalitet och lägre kostnader.

Parcel tracking
Som komplement, eller fristående lösning, erbjuder IPAS även möjligheten att visuellt spåra paket via sökning på kollinummer.

Genom att integrera videosystemet med inscanningen av kollinummer/referensnummer ges möjliget att på bara ett par sekunder söka upp och få visuell bild av paketet som eftersöks.