Projektering

En förutsättning för att ett kamerasystem ska leverera användbarhet och kvalitet är att projekteringen görs på rätt sätt utifrån era krav och förutsättningar. Ska kamerorna identifiera eller ge översyn? Ligger fokus på bevakning eller är det viktigare att i efterhand kunna söka i inspelat material? Vi går igenom er behovsbild för att tillsammans hitta den lösning som passar bäst för just er verksamhet. 

IPAS projektering innefattar bland annat

 • Kameraplaceringar
 • Pixelberäkning
 • 3D-modellering
 • Kapslingskrav
 • Bandbredds- och nätverksberäkningar
 • Uträkning av serverprestanda
 • Licensbehov

Installation & integration

För att säkerställa drift, funktionalitet och att din investering nyttjas på bästa möjliga sätt väljer vi installationstyp efter den typ av miljö som kamerorna ska sitta i.

På IPAS tycker vi det är viktigt att installationen av kamerasystemet inte bara fungerar bra, utan även ser bra ut. Kablage, kanalistation och utrustning ska ju trots allt finnas i er verksamhet under många år framöver.

Vilen typ av installation som görs skiljer sig beroende på den plats kameran ska sitta i. I särskilt utsatta miljöer används t.ex. vandalskyddad pansarkanalistation.

DCTV

Effektiv skadefotografering av fordon.

DCTV (Damage Control True Vision) är vår produkt specifikt framtagen för effektiv skadehantering av fordon. Med IPAS DCTV skapas en databas av högupplöst 360-videodokumentering på era bilar/bussar/båtar/tåg/flyg. Bilddatabasen används till att mycket snabbt söka fram skador på fordonen och den ligger även till grund för automatisk skadedetektering med machine learning (AI).

IPAS DCTV används idag av biluthyrningsbolag och bussföretag.

Service

För att säkerställa drift, funktionalitet och att ditt kamerasystem nyttjas på bästa möjliga sätt erbjuder vi olika typer av underhåll och service.

Förebyggande serviceavtal

Våra underhålls- och serviceavtal ökar tillgängligheten och minimerar risken för fel och driftstopp. Förebyggande service innebär att vi regelbundet uppdaterar programvara och funktionskontrollerar systemet. För att hantera eventuella driftstörningar snabbt och effektivt erbjuder vi uppkoppling av ert system till IPAS driftövervakning samt fjärrsupport över Internet. 

 

Systemoptimering på befintliga system

Har ni redan idag en kameraanläggning? Låt oss optimera den så att ni får ut det mesta ur era bilder. Exempel på vanliga fel och brister som gås igenom och förbättras/åtgärdas:

 • Personer och objekt som rör sig i bild blir suddiga
 • Kameror har vinklats så att tak och väggar tar upp stor del av bilden
 • Dåliga bilder på grund av starkt motljus (från t.ex. solljus eller lampor)
 • Kamerorna går att nå av obehöriga över Internet

Låt oss prata kamerabevakning!

Kontakta oss