Introduktion

IP Advance Sweden AB (nedan kallat ”IPAS”) åtar sig att skydda integriteten hos våra kunder, leverantörer, och samarbetspartners genom ansvarsfull hantering och skydd av personuppgifter i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR). Vi erkänner betydelsen av säker lagring och behandling av personuppgifter och har implementerat strikta interna rutiner samt tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder för att förhindra obehörig åtkomst.

Kundregister

IPAS förvaltar kundregister med syftet att effektivt leverera överenskomna tjänster och produkter. Detta inkluderar lagring av personuppgifter såsom namn, e-postadresser, telefonnummer, postadresser och, vid behov, faktureringsinformation. Dessa uppgifter betraktas som personuppgifter enligt GDPR. Kunddata hanteras och lagras i vårt arbetsordersystem, Mobigo, vilket är säkerställt på våra skyddade servrar.

Rättslig grund: Behandling av personuppgifter baseras på avtal, den registrerades samtycke, samt berättigade intressen. Personuppgifter raderas när de inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de har samlats in eller på annat sätt behandlats.

Anställningsprocess

Under rekryterings- och anställningsprocessen samlar IPAS in nödvändiga personuppgifter såsom namn, e-post, telefonnummer, adress och bankkontouppgifter för löneändamål.

Rättslig grund: Behandlingen är nödvändig för att ingå eller fullgöra ett anställningsavtal samt för att uppfylla juridiska förpliktelser enligt arbetsrättslig lagstiftning. Personuppgifter gallras enligt relevanta tidsramar baserade på anställningsstatus.

Rättigheter för registrerade

Som registrerad hos IPAS har du rättigheter enligt GDPR, inklusive rätten till tillgång, rättelse, begränsning av behandling, och rätt att bli glömd under vissa omständigheter. Dessa rättigheter kan utövas i enlighet med tillämplig lagstiftning och under förutsättning att inga andra juridiska skyldigheter hindrar sådan åtgärd.

Vidare har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till behandling av dina personuppgifter, lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet och motsätta dig direktmarknadsföring.

För ytterligare information om hur vi hanterar personuppgifter och för att utöva dina rättigheter, vänligen kontakta oss:

IP Advance Sweden AB
Telefon: 08-55 80 37 30
E-post: info@ipas.se